Hippocamopos (gövdesinin ön kısmı at, arka kısmı balık şeklinde olan kanatlı mitolojik yaratık) formunda altın brış. Konik renkli camlarla bezeli nar meyvesi sarkaç gruplarıyla süslenmiştir. Pendantla birlikte yüksekliği 3.4 cm; genişlik 2 cm; ağırlık 14.3 gr.
Karun Hazinesi Kitabı
shadow

Günümüzden 2600 yıl öncesine ışık tutan
Karun Hazinesi’nin öyküsünü
bugüne taşıyan bu eşsiz esere siz de sahip olabilirsiniz.

Sahip Olmak İçin Tıklayınız

You can now own a copy of
The Treasures of Croesus
which sheds light on the events 2600 years before our time.

Click to Buy

shadow
Karun Hazinesi Kitabı
Renkli Kalem Medya Grubu Tarih Yazdı

Antik çağda Anadolu'nun batısında yer alan, güneyi Karai, kuzeyi Mysia, doğusu Phrygia, batısı İonia ve Aiolia bölgeleriyle çevrili alana "Lidya" adı verilmiştir. Halikarnaslı tarihçi Heredot'a göre üç sülalenin yönettiği lidya İmparatorluğunun son sülalesi Mermnadlar, ülkeye yaklaşık 141 yıl egemen olmuşlar.

Lidya'nın bölgede siyasi ve ekonomik yönden en önemli ülke olmasını sağlamışlardır. Saray entrikaları ile ikinci sülale Heraglikler’den imparatorluğu ele geçiren üçüncü sülale Mermnadlar Kral Gyges ile başlar. Ardys, Satyattes, Alyattes ile devam edip, Kroisos (Karun) ile son bulur.

M.Ö. 7. yy'ın ilk yarısında Gyges ile başlayan güçlü Lidya İmparatorluğu, parayı icat ederek insanlık tarihindeki en önemli buluşlarından birini gerçekleştirmiştir. İlkçağ dünyasının ekonomik gelişimini hızlandıran bu olay, tarihin akışını da değiştirmiştir. Lidya’nın ilkçağ dünyasının en zengin ülkesi durumunda olmasının önemli sebebi Tmolos (Bozdağlar) Dağları’ndan çıkan ve Hermos (Gediz) Nehri’ne karışan başkent Sardes’ten geçen Paktolos (Sart Deresi) Deresi’nin alüvyonları içerisindeki altındır. Buradan elde edilen altın, Lidya’nın kaderini belirlemiştir. Bir takım saray entrikaları ile ülkeyi ele geçiren üçüncü sülalenin IV. ve son kralı Kroisos, babası Alyattes’in ölümünden sonra M.Ö. 560 yılında tahta geçmiş ve akıl almaz zenginliği sayesinde "Karun kadar zengin" deyimiyle ününü günümüze kadar taşımıştır.

Lidya döneminin en görkemli eserleri olarak bilinen altın, gümüş, bronz ve mermerden meydana gelmiş olan bu hazineler, 1965, 1966 ve 1967 yıllarında yurtdışına kaçırılmıştır. Kültür Bakanlığı bu eserleri ülkemize geri getirmek amacıyla "New York Metropolitan Museum of Art" aleyhinde dava açmış ve sonucunda eserler 1933 yılında ülkemize geri getirilmiştir. Bu eserler Uşak Müzesi'nde sergilenmektedir.

Karun Hazinesi Kitabı Altan Türe tarafından kaleme alınmıştır. 190 sayfa kuşe kâğıda, özel ciltli ve kapağı metalize olarak Türkçe ve İngilizce olarak basılmıştır.

Sahip Olmak İçin Tıklayınız

Kalem has made history

In the antique age, the region in the west of Anatolia surrounded by Karai in the south, Mysia in the north, Phrygia in the east and Ionia and Aioli in the west was named Lydia. According to Herodotus, the Mermnas family ruled the Lydia Empire for 141 years.

This family made Lydia the most important country in the region in terms of economy and politics. The rule of this family begins with King Gyges and continues with Ardys, Satyattes, and Alyattes and ended with Croesus.

The powerful Lydia Empire which began with Gyges in the first half of 7th century B.C. invented the coin, one of the most important inventions in history. This event, which accelerated the growth of economy in the ancient world, also changed the course of history. The reason behind the wealth of Lydia in the ancient world was the abundance of gold inside the alluvium in Sart Creek. Gold that came from the region determined the fate of the country. The last king of Lydia, Croesus, who came to the throne after various plots in the palace, became the ruler of Lydia in 560 B.C. after the death of his father Alyattes and became very rich. The term ‘as rich as Croesus’ was coined after him.

These treasures, which include gold, silver, bronze and marble, were smuggled out of the country in 1965, 1966 and 1967. The Ministry of Culture filed a lawsuit against "The New York Metropolitan Museum of Art" to bring the treasures back to Turkey and finally the treasures were brought back to Turkey in 1933. These treasures are on display at the Uşak Museum.

The Treasures of Croesus was written by Altan Türe. The book is 190 pages; has a special binding and printed with a metalized cover in Turkish and English.

Click to Buy

The book of treasures of croesus
shadow

Copyright © 2015 - Renkli Kelem Medya Grubu